Oudemuragie Road, De Rust, Western Cape, South Africa

Gallery

Gaste, Vriende & Familie

Natuurskoon

Diere

Familie, vriende & Gaste – my HARTSVRIENDE!.

Sommige kommentaar van besoekers!
“… ‘n stukkie paradys …”
“… Hier het ek volkome vrede en stilte ervaar!”
“… die berge, helder bergstrome en besonderse plantegroei roep jou terug!”

Niks & niemand gee onvoorwaardelike liefde soos dier nie.